top of page

ONS 6-STAPPENPLAN

Bij de aanleg van een nieuwe tuin willen we het voor de klant graag helder en overzichtelijk houden.

We hanteren daarom het volgende 6-stappenplan:

 

1. Inventarisatie

De ideeën en wensen worden met u besproken en er wordt gekeken naar mogelijkheden en haalbaarheid van de plannen. De tuin wordt opgemeten en eventuele bestaande beplanting en inrichting wordt bekeken.

 

2. Ontwerp (indien gewenst)

De mogelijkheden en wensen kunnen door ons of een tuinarchitect worden omgezet in een schetsontwerp. U kunt ook zelf een ontwerp maken (o.a. via www.tekenjetuin.nl)

Het ontwerp wordt vervolgens persoonlijk doorgesproken met de klant. Uiteraard kunnen er altijd nog aanpassingen gedaan worden of kan het ontwerp op bepaalde punten worden bijgewerkt. Ons belangrijkste uitgangspunt is, dat u straks tevreden bent met uw nieuwe tuin.

 

3. Offerte

Als het ontwerp goedgekeurd is, kunnen ook de kosten worden berekend.

U ontvangt een duidelijke, werkomschrijvende offerte met prijzen per onderdeel. Helder en overzichtelijk voor beide partijen. Deze offerte wordt u toegestuurd en kan uiteraard ook samen met u doorgesproken worden. Eventueel is het ook mogelijk om kosten te besparen, door een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Samen kunnen we deze mogelijkheden bespreken. Overigens zijn op al onze offertes de Algemene Voorwaarden voor de hovenier van toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze website.

 

4. Goedkeuring en planning

Wanneer u akkoord bent met zowel het ontwerp als de offerte, wordt dit schriftelijk aan u bevestigd door ons. Hierbij wordt tevens een indicatie aangegeven wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Voor het starten van de werkzaamheden zal uiteraard met u besproken worden hoe het een en ander zal gaan plaatsvinden.

 

5. Uitvoeringsfase

Het echte werk kan beginnen. De tuin wordt zonodig opgeschoond en het grondwerk wordt gedaan en eventuele erfafscheidingen geplaatst. Dan volgt de bestrating, eventueel metselwerk, verlichting en vijverpartijen. Als laatste "de finishing touch" wordt de beplanting aangebracht. Alles conform de gemaakte afspraken en zoals beschreven in de offerte.

 

6. Garantiebezoek

Wij hechten grote waarde aan uw tevredenheid. Dus na een aantal maanden komen we terug om te kijken hoe het met de tuin gaat. Waar nodig worden dan nog planten vervangen die niet aangeslagen zijn en kunt u eventuele vragen voorleggen aan de vakspecialist. Lees meer over onze garantie >>.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn.

Dus wilt u weten hoe klanten over ons denken, kijk dan voor reviews op: www.hoveniernederland.nl.

bottom of page