top of page

ERKEND LEERBEDRIJF

Tuin Totaal is een officieel erkend leerbedrijf voor het MBO-groen. We vinden dit belangrijk omdat praktijkervaring onmisbaar is in een beroepsopleiding. Tuin Totaal wil daar zeker aan bijdragen door middel van het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan. De leerlingen worden goed begeleid door onze praktijkopleiders en komen op deze manier met zoveel mogelijk aspecten van het hoveniersvak in aanraking.

 

Om het praktijkleren te bewaken moeten leerbedrijven een erkenning hebben van 'SBB' Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van het 'Erkenningsreglement Leerbedrijven voor kwalificaties in het MBO-groen' waar Tuin Totaal aan voldoet.

 

 

Voorwaarden voor erkenning

 

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

 

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

  • we bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.

  • We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.

  • We zijn bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en we verstreken daartoe de benodigde informatie.

  • We gaan akkoord met vermelding van de bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.

 

Voor meer informatie over de erkenning leerbedrijf SBB, kijk op: www.s-bb.nl

 

bottom of page